در حال بارگذاری ...

جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزشی- تربیتی اساتید و معلمان در آموزش هنر یا کاربرد هنر در آموزش دروس مختلف

قابل توجه دانشجویان و اساتید محترم 

جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزشی- تربیتی اساتید و معلمان در آموزش هنر یا کاربرد هنر در آموزش دروس مختلف در 27 فروردین 97 در مرکزشهید شرافت تهران برگزار می گردد، درصورت تمایل شرکت نمایید.


نظرات کاربران