در حال بارگذاری ...

برنامه زمانبندی انتخاب واحد اعلام شد

برنامه زمانبندی انتخاب واحد اعلام شد.

 

برنامه زمانبندی انتخاب واحد کلیه مقاطع تحصیلی در نیم سال دوم 97-96

1- ورودیهای 93 و 94 از بامداد روز  شنبه 961114 تا ساعت 23:59 همانروز 

2 -ورودیهای  95 از بامداد روز یکشنبه 961115تا ساعت 23:59   همانروز 

3 -ورودیهای مهرماه 96 از بامداد روز دو شنبه 961116تا ساعت 23:59  همانروز


نظرات کاربران