در حال بارگذاری ...

قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته - انتخاب واحد ترم تابستان

ناپیوسته 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته – مدرک معادل و غیر مرتبط

خانم ها : مینا جعفری – زهرا تقی زاده – ریحانه حداد  - ناهید علیدادی – زینب رادمرد – مریم رجب زاده

صدیقه الوندی

آقایان : یوسفعلی احمدی  - محمد رمضان زاده

 1. روان شناسی تربیتی                    استاد دلیر            گروه 65
 2. سنجش واندازه گیری                  استاد متولی           گروه 65
 3. کلیات روشها و فنون تدریس          استاد یگانه            گروه 65

 

قابل توج دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ای که ترم اول مرخصی پزشکی داشته اند .       4 نفر

خانم ها :1- مهناز اله بیکی مقدم  - 2-  منیره کشمیری – 3- زهرا نداف حسن آبادی  4  -   فاطمه یگانه فر

 1. روش های نوین یاددهی و یادگیری           استاد متولی         گروه 66
 2. اصول و فلسفه آ . پ                          استاد اخروی        گروه 66
 3. روشهای آماری در علوم تربیتی              استاد متولی         گروه 66

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پیوسته 

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی پیوسته ورودی 93

دروس ترم تابستان شما به شرح زیر می باشد . لطفا براساس گروه بندی ترم قبل انتخاب واحد نمایید.

 

 1. مدیریت آموزشگاهی                           استاد متولی                 گروه 91   و  92   30 نفر و 29 نفر
 2. نظام تربیتی اسلام                               استاد مدبر                  گروه 91  و 92   30 نفر و 29 نفر
 3. نقش  اجتماعی معلم از دیدگاه اسلام          استاد اخروی                گروه  91 و 92   30نفر و  29 نفر
 4. کارگاه آموزشی هنر 1                       استاد کاظمی                  گروه 91 و 92  19 نفرو 20 نفر
 5. کارگاه آموزشی هنر 1                       استادموسوی                  گروه 93   20 نفر

 

همه دانشجویان فقط فردا  4/25/   می توانند وارد سایت گلستان شوند و انتخاب واحد کنند. تمام درسها از یک گروه انتخاب شود تا تداخل ایجاد نشود.

 


نظرات کاربران