در حال بارگذاری ...

جشن دانش آموختگی دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته ورودی 94 در واحد دانشگاه بنت الهدی صدر فردوس برگزار شد

همزمان با پایان امتحانات ترم مراسم جشن دانش آموختگی دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته رشته آموزش ابتدایی واحد دانشگاه فرهنگیان فردوس برگزار شد . در این مراسم باشکوه همه کارکنان ودانشجویان شرکت داشتند. این مراسم از ساعت 7.30 تا 10 شب به طول انجامید که خاطره خوبی است برای همه . در پایان تقدیر وتشکر از دانشجویان و کارکنان بعمل آمد.


نظرات کاربران