در حال بارگذاری ...

زمان ارزشیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم 97-96

زمان ارزشیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم 97-96

 

زمان ارزیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه امتحان  توسط دانشجویان کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته  در نیم سال دوم 96 به شرح ذیل می باشد :

 

 

شایان ذکراست مشاهده نمرات منوط به ارزشیابی الکترونیکی از استادان و نظرسنجی از دوره در سامانه گلستان میباشد و انجام ندادن آن باعث عدم مشاهده نمرات خواهد شد.


نظرات کاربران